Ontdek onze producten op carrefour.eu earth icon Kies je land logo enseigne Carrefour

Resultaat van mijn opzoeking Resultaat

Internationale site

Globaal

Nationale sites

Minder verpakkingen

Actie 11 Minder verpakkingen

De verpakking van onze producten verminderen

Carrefour wil zijn impact op het milieu verminderen door de verpakking van zijn 11.000 huismerkproducten te verminderen en het recycleren van materialen aan te moedigen.

Kunnen we zonder verpakking?

Helaas niet. Verpakking is nodig om het product te beschermen en te bewaren. De uitdaging bestaat erin de verpakking te verminderen zonder te raken aan de houdbaarheid.

 

Welk probleem schuilt hierachter?

Verpakkingen zoals plastic vervuilen. Maar ze helpen ook om een product langer te bewaren en zo voedselverspilling te verminderen. Dit laatste heeft een impact op het milieu die 3 tot 100 keer groter is dan die van verpakkingen.

 

Hoe willen jullie dat aanpakken?

Sinds 2013 is elke verpakking van onze Carrefour merken ontworpen volgens de regel van de 5 R’en: Reduce, Remove, Recycle, Renewable, Re-use. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met voedselveiligheid, bewaring, transport, ... We geven ook de voorkeur aan single-materialverpakkingen, die gemakkelijker te recycleren zijn.

 

Wat hebben jullie concreet al gedaan?

255 verpakkingen geoptimaliseerd sinds 2017. 313,7 ton aan verpakkingsmateriaal bespaard sinds 2017. En elke dag werken we verder in die richting. Op dit moment werken we aan het verwijderen van de plasticfolie rond de Carrefour capsules die compatibel zijn met de Dolce Gusto koffiemachines, goed voor een besparing van maar liefst 5 ton plastic.

255
verpakkingen geoptimaliseerd sinds 2017
313,7 ton
aan verpakkingsmateriaal bespaard sinds 2017
5 ton
minder plastic alleen al door de Carrefour koffiecapsules voor de Dolce Gusto machines

Ontdek de andere acties