Ontdek onze producten op carrefour.eu earth icon Kies je land logo enseigne Carrefour

Resultaat van mijn opzoeking Resultaat

Internationale site

Globaal

Nationale sites

La lutte contre le gaspillage alimentaire

Actie 20 Voedselverspilling beperken op alle fronten

Voedselverspilling beperken op alle fronten

345 kilo per jaar en per persoon: zoveel voedsel verspillen we elk jaar in België. Carrefour engageert zich al lang in de strijd tegen voedselverspilling, met 4 concrete acties.

Welke middelen zet Carrefour concreet in om te strijden tegen voedselverspilling?

We vertrekken van het principe 'beter voorkomen dan genezen'! Voor ons begint alles bij een goed stockbeheer, om zo onverkochte producten te vermijden. Tweede concrete actie is het afprijzen van producten die hun uiterste houdbaarheidsdatum naderen. Dankzij het duidelijk zichtbare etiket zijn deze producten gemakkelijk terug te vinden in de winkel. Sinds augustus 2018 werkt Carrefour ook samen met Too Good To Go, een gratis app waarmee de klant verrassingsmanden kunnen bestellen ter waarde van 12 tot 15 euro, verkocht aan de uitzonderlijke prijs van 3,99 euro.

Blijft Carrefour niettemin giften doen aan de voedselbanken?

Al 20 jaar schenkt Carrefour haar onverkochte producten aan verschillende voedselhulporganisaties. We gaan dat engagement, dat ons nauw aan het hart ligt, natuurlijk niet stopzetten. In 2017 hebben we zo het equivalent van niet minder dan 3 miljoen maaltijden kunnen schenken. We waren ook bij de eersten om te gaan samenwerken met de Schenkingsbeurs, een platform dat ondernemingen met onverkochte producten in contact brengt met de voedselhulporganisaties (Voedselbanken, Sint-Vincentiusverenigingen, Restos du Coeur, etc). Dat inspireerde dan weer andere retailers, die nu ons goede voorbeeld volgen.

Onverkochte producten die niet worden gedoneerd, vliegen die dan in de vuilbak?

Als geen van de 3 voorgaande stappen - beter stockbeheer, afprijzing voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum en gift aan de liefdadigheidsinstellingen - heeft gewerkt, worden de onverkochte producten gerecycleerd en geherwaardeerd. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt als grondstof voor biomethanisering. Dit recyclageproces produceert gas op basis van organisch afval. Dat gas wordt in sommige gemeenten gebruikt als brandstof voor de bussen of voedt het gasnetwerk van de stad. Een mooi voorbeeld van de circulaire economie!

Ontdek de andere acties